Az ingatlan értékét az árakból szerzett információkból vezetjük le, melyek lehetnek:

  • hasonló üzletkötések középértékeként, figyelembe véve az értékmódosító tényezőket,
  • hasonló üzletkötésekből többváltozós matematikai modell segítségével.

Az ingatlan értékbecslés során figyelembe veendő alapvető tényezők:

  • az ingatlan fajtája,
  • az ingatlan alapterülete,
  • az ingatlan tulajdoni viszonyai,
  • az ingatlanhoz kapcsolódó jogok (pl. építési jog),
  • az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb előnyök (pl. közcélú létesítmények használati lehetősége),
  • az ingatlant terhelő vagy kiszolgáló jogok,
  • környezeti hatások (pl. közlekedési zaj, stb.).